Algemene voorwaarden Caférace

  1. Een team deelnemend aan de Caférace bestaat uit 4 personen (eventueel 5 personen) die op het moment van deelname nog student zijn met ten minste 1 schipper aan boord met voldoende zeilervaring om een wedstrijd te varen. In geval van ziekte of verhindering op andere wijze, dient een team zelf voor vervangende bemanning te zorgen
  2. De Caféracecommissie behoudt zich het recht om schippers te verbieden het water op te gaan wanneer daar aanleiding toe is.
  3. De inschrijving van een team of individuele deelnemer is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld van het team of individeule deelnemer.
  4. Een deelnemend team heeft na betaling van het deelnamegeld geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het deelnamegeld.
  5. Elk team (schipper) tekent bij aanvang van de Caférace voor een borg voor de in bruikleen gegeven valk.
  6. Een team is zelf verantwoordelijk voor het schoon en onbeschadigd achterlaten van de boot. De Caféracecommissie stelt de benodigde schoonmaakmaterialen ter beschikking. Indien de commissie de boot niet schoon en/of compleet acht of constateert dat de boot beschadigd is, is de commissie genoodzaakt (een gedeelte van) de borg in te houden.
  7. De Caféracecommissie is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel opgelopen schade aan boten en/of opvarenden. Ieder deelnemend team dient zorg te dragen voor een goede verzekering van materiaal en bemanning.
  8. De minimumleeftijd voor deelname aan de Caférace is 18 jaar.
  9. De deelnemende boten dienen zich aan het binnenvaartpolitiereglement (BPR) te houden.